آدرس ایمیل

info@drfaza.ir

support@drfaza.ir

محل شرکت

ایران - تهران – نیاوران – تیموری – بیرجندی – بن بست بنفشه – پلاک ۳

شماره تماس

۰۲۱-۲۶۸۵۴۱۲۶