هاست اقتصادی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

استراتژی و تحقیق

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تبلیغات هدفمند

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

طراحی و توسعه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برندینگ و بازاریابی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

پلن ها

پلوتو

۱۷,۵۰۰ تومان/ ماه

عطارد

۲۶,۰۰۰ تومان/ ماه

زمین

۳۱,۰۰۰ تومان/ ماه

کیوان

۴۷,۰۰۰ تومان/ ماه

مشتری

۶۵,۰۰۰ تومان/ ماه

خورشید

۹۰,۰۰۰ تومان/ ماه

فضا
۵۰۰ مگابایت
۷۵۰ مگابایت
۱۰۰۰ مگابایت
۳۰۰۰ مگابایت
۵۰۰۰ مگابایت
پهنای باند
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
تعداد دامنه
۱
۱
۱
۲
۲
SSD
تعداد دیتابیس
۳
۳
۳
۳
۳
FTP نامحدود
بک‌آپ
روزانه تا ۷ روز
روزانه تا ۷ روز
روزانه تا ۷ روز
روزانه تا ۷ روز
روزانه تا ۷ روز
دامنه ir رایگان
بهینه برای وردپرس
Cloud Linux
پلوتو

۱۷,۵۰۰ تومان/ ماه

فضا
۵۰۰ مگابایت
پهنای باند
نامحدود
تعداد دامنه
۱
SSD
تعداد دیتابیس
۳
FTP نامحدود
بک‌آپ
روزانه تا ۷ روز
دامنه ir رایگان
بهینه برای وردپرس
Cloud Linux
عطارد

۲۶,۰۰۰ تومان/ ماه

فضا
۷۵۰ مگابایت
پهنای باند
نامحدود
تعداد دامنه
۱
SSD
تعداد دیتابیس
۳
FTP نامحدود
بک‌آپ
روزانه تا ۷ روز
دامنه ir رایگان
بهینه برای وردپرس
Cloud Linux
زمین

۳۱,۰۰۰ تومان/ ماه

فضا
۱۰۰۰ مگابایت
پهنای باند
نامحدود
تعداد دامنه
۱
SSD
تعداد دیتابیس
۳
FTP نامحدود
بک‌آپ
روزانه تا ۷ روز
دامنه ir رایگان
بهینه برای وردپرس
Cloud Linux
کیوان

۴۷,۰۰۰ تومان/ ماه

فضا
۱۵۰۰ مگابایت
پهنای باند
نامحدود
تعداد دامنه
۲
SSD
تعداد دیتابیس
۳
FTP نامحدود
بک‌آپ
روزانه تا ۷ روز
دامنه ir رایگان
بهینه برای وردپرس
Cloud Linux
مشتری

۶۵,۰۰۰ تومان/ ماه

فضا
۳۰۰۰ مگابایت
پهنای باند
نامحدود
تعداد دامنه
۲
SSD
تعداد دیتابیس
۳
FTP نامحدود
بک‌آپ
روزانه تا ۷ روز
دامنه ir رایگان
بهینه برای وردپرس
Cloud Linux
خورشید

۹۰,۰۰۰ تومان/ ماه

فضا
۵۰۰۰ مگابایت
پهنای باند
نامحدود
تعداد دامنه
۲
SSD
تعداد دیتابیس
۳
FTP نامحدود
بک‌آپ
روزانه تا ۷ روز
دامنه ir رایگان
بهینه برای وردپرس
Cloud Linux

افزودنی ها